Wedstrijdvoorwaarden

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Kerkmuziek Netwerk te Leusden, hierna de organisator genoemd.
Contactgegevens: info@liedboekchallenge.nl

Deelnemen

Elk koor, elke cantorij of een gelegenheidszanggroep kan deelnemen, ongeacht of men tot een kerkgenootschap behoort.

Vermeld bij deelname de volgende contactgegevens:

 • naam van het koor en vestigingsplaats
 • aantal leden van het koor
 • e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon namens de zanggroep

De contactpersoon plaatst een filmpje van het gezongen lied op YouTube.com of Vimeo.com en vult de link naar dit filmpje in op het deelnameformulier.

De wedstrijd begint op 14 juni 2013. De uiterste inzenddatum voor filmpjes is 25 mei 2014. De sluitingsdatum voor het verzamelen van ‘likes’ bij het publiek is 25 mei 2014, 23:59 uur.

Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de organisator en vermeld op de communicatiekanalen van de organisatie.

Opdracht en criteria

Koren en zanggroepen kiezen een lied uit het nieuwe liedboek, studeren dat in en maken een filmpje van de uitvoering.

Correct ingezonden filmpjes worden geplaatst (embedded) op de website van LiedboekChallenge in de categorie waarin het koor of de zanggroep wil meedingen. Deze categorie wordt aangegeven op het deelnameformulier (kinderkoor, schoolkoor, jongerenkoor, ouderenkoor, cantorij/kerkkoor, gelegenheidskoor, solo).

Er zijn juryprijzen, publieksprijzen en bijzondere prijzen te verdienen (zie hierna).

Deelnameprijs

De eerste 20 koren die deelnemen aan de wedstrijd en voldoen aan de voorwaarden, winnen een leuke attentie voor het hele koor en bijzondere aandacht op de website. Er wordt maximaal één deelnameprijs per koor uitgereikt.

De juryprijzen

Na de sluitingsdatum, 24 mei 2014, komt een deskundige jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen op basis van muzikaliteit en zorgvuldigheid van de uitvoering. Zij kennen de juryprijzen voor de mooiste uitvoering van elke categorie toe.

Bovendien kennen zij een prijs toe voor:

 • de meest verrassende uitvoering
 • de meest ontroerende uitvoering
 • de meest aanstekelijke uitvoering

De publieksprijzen

Vanaf 14 juni 2013 zet de organisator de ingezonden filmpjes die voldoen aan de criteria online op de website www.liedboekchallenge.nl. Vanaf dat moment kan elke inzending ‘likes’ verzamelen. De  filmpjes die voor de sluitingsdatum de meeste likes hebben gekregen op de website van LiedboekChallenge in elke categorie, krijgen een publieksprijs.

Afspraken voor de ontvangst van prijzen worden in overleg gemaakt.

Bijzondere prijzen

De organisator kent twee hoofdprijzen toe:
Deze prijzen gelden voor:

 • Het grootste koor
 • Het koor dat de meeste liederen inzendt

Bovendien kent de vakjury ook speciale prijzen toe voor bijzondere inzendingen:

 • De meest verrassende uitvoering
 • De meest ontroerende uitvoering
 • De meest aanstekelijke uitvoering

Overige bepalingen

 • De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te onderbreken, te wijzigen, uit te stellen of te annuleren of de wedstrijdprijzen te wijzigen of annuleren in geval van overmacht.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om filmpjes met ongepaste, bezwaarlijke of beledigende inhoud niet te publiceren. Filmpjes met reclame-uitingen worden niet gepubliceerd.
 • De filmpjes blijven eigendom van de inzender. De inzender is verantwoordelijk dat de filmpjes geen inbreuk maken op de privacy en (intellectuele ) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) van anderen.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om te communiceren over de resultaten en winnaars via haar communicatiekanalen.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen of storingen, vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator.
 • In overeenstemming met de privacywetgeving zullen de namen en contactgegevens van de inzenders uitsluitend worden bewaard in de databank van de organisator. De persoonsgegevens worden door de organisator uitsluitend verwerkt in het kader van deze wedstrijd.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen van dit reglement.